Tag: އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް އާއްމުކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް އާއްމުކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯފީޑީ ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދުގައި ...