ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް!

ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް އިންތިހާބުވެފައިވާއިރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ އަލީ ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޝިހާމްއެވެ. އަންހެން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ރަޝީދާ އަބްދުﷲ އަދި މަރިޔަމް ސަޢީދާއެވެ.

ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް!
17 hours ކުރިން
މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް!
18 hours ކުރިން
މީދޫގެ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށިން ކުރި ހޯދީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކެންޑިޑޭޓުން
18 hours ކުރިން
މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
19 hours ކުރިން
ޚަބަރު
މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
19 hours ކުރިން
ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޞާދިގު!
19 hours ކުރިން
އެމެރާލްޑް ރިޒޯޓުގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
20 hours ކުރިން
އަންހެނުން ކޮމިޓީ: މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާވެސް ލިބިއްޖެ
20 hours ކުރިން
ކުޅިވަރު
ގާގަނޑު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2020 ފަށައިފި
5 months ކުރިން
އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް: އަވަހަށް ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤަށް ވޯޓު ދެއްވާ!
5 months ކުރިން
މީދޫ ވޮލީބޯޅަ ފޯރި: ވަޅުޖެހިފަ އޮތް ވޮލީ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުން!
5 months ކުރިން
މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ މެޗެއް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ
6 months ކުރިން