ޚަބަރު

10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ދަރުސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. ވާދޫ ފަޅުތެރެއަށް މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދަނީ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ދިޔަވެ ރ. ވާދޫ ފަޅުތެއަށް އަޑިއަށްދާތީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. 'ވާދޫ ޓައިމްސް'ގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދޯނި ދިޔަވާން ފަށާފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޒާރާއަށް ލިޓަސްގެ ހުށައެޅުން – އާންމުންގެ ތައުރީފު ލިޓަސް އަށް!!

މިއަދު ހެނދުނުގެ އިރު އަރައިގެން އައީ އާންމުންގެ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ގެނުވި ހާދިސާއަކާއެކުގައެވެ. މާލޭގައި ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ނޭޕާލް ދެމައިންނަށް އެހީވުމަށް އާންމު ރައްޔިތަކު ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމް.ޕީ.ޓީ ބްރޭންޑް ޓޫލްސްގެ ރާއްޖޭގެ އެކްސްކުލޫސިވް އެޖެންޓްކަން ބެސްޓް ބަޑީއަށް

ޗައިނާގެ ޒިންޖިޔާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޔަންގްކަންގ ޕަވަރޓެކް އިމްޕޯރޓް އެންޑް އެކްސްޕޯރޓްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑުން އުފައްދާ އެމް.ޕީ.ޓީ ބްރޭންޑްގެ ޓޫލްސް ވިއްކުމަށް ދިވެެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްކުލޫސިވް އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެންވަރު ދައްކާލުމަށްފަހު ޖިނާހު ވިކްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޓީމަށް!

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅުނު އަލީ ޖިނާހު، ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ޔޫތު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019: ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ގާގަނޑު އެފްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް!

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު ނިއު ޖެނެރޭޝަން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ ފެލްކަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީދޫ ކައުންސިލުން ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރ. މީދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކައުންސިލް ބަށި ޗެލެންޖް 2019"ގެ ނަމުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަން މީދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލާއި މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ފެށުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ތައާރަފްކުރުމާމެދު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހުލޫފާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމް ކުރާނެ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި 61 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ސާމާނު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނުތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބިރުވެރި މަންޒަރެއް: ބިދޭސީން ހަމަލަދިނީ އަތުގައި ޖެހުނު އެއްޗަކުން!

ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތް ކައިރީ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ފަސްގަނޑުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ އެތައް މަހެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 15 ގެ 16 1 14 15 16