ޚަބަރު

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވަނީ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. "ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަ ރޭ" މި މަޢުޟޫއަށް ދެއްވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނާއިފްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެވަނައެއް ނުވާ ސަޕޯޓަރުން އަޅުގަނޑާއެކު ތިބުމީ ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެއް: އަޝްފާޤު

އޭޝިޔާގެ ފުޓުބޯޅަ މައި އިދާރާ އޭ.އެފް.ސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރެކެޓު ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އަލީ އަޝްފާޤު ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަލީ އަޝްފާޤު ދިވެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކު އަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

ގިނަ ދިވެހިންތަކެއްގެ ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އޭ.އެފް.ސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ހިތްގައިމު ގޯލްތަކުގެ މެދުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފައިނުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި އިންނަމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ފައިނުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށާއި ރ. އިންނަމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫއަށް ހުޅުވާލައިގެން އެމް.ޕީ އާދަމް ޝަރީފް ނެޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރ. މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމް.ޕީ އާދަމް ޝަރީފް ނެޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އަޒުމަކީ ދެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީއަށް ހުޅުވާލައިގެން އެމް.ޕީ އާދަމް ޝަރީފް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރ. މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީއަށް ހުޅުވާލައިގެން އެމް.ޕީ އާދަމް ޝަރީފް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ވަޠަނީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ވަޠަނީ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނު ހަމަކޮށްލަން އެޑްކެއަރ އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، މިރޭ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ!

ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއެކު އެޑްކެއަރ ފިހާރާ ރ. މީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އެ ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި ކުޑަ ބައްދަލުވުމަކާއިއެކުއެވެ. ފިހާރާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 14 1 2 14