ވިޔަފާރި

އެމް.ޕީ.ޓީ ބްރޭންޑް ޓޫލްސްގެ ރާއްޖޭގެ އެކްސްކުލޫސިވް އެޖެންޓްކަން ބެސްޓް ބަޑީއަށް

ޗައިނާގެ ޒިންޖިޔާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޔަންގްކަންގ ޕަވަރޓެކް އިމްޕޯރޓް އެންޑް އެކްސްޕޯރޓްގެ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑުން އުފައްދާ އެމް.ޕީ.ޓީ ބްރޭންޑްގެ ޓޫލްސް ވިއްކުމަށް ދިވެެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްކުލޫސިވް އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިހާރު ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވިފައި ބެހެއްޓޭނެ!

ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ޤަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފައިމިވަނީ 24...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެސްޓީއޯގެ ރ. މީދޫ އެޖެންޓަކީ ޑިފަރެންސް

އެސްޓީއޯގެ ރ. މީދޫ އެޖެންޓަކަށް ޑިފަރެންސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި އެރަށަކުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ