ވިޔަފާރި

މިހާރު ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވިފައި ބެހެއްޓޭނެ!

ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން އިމްޕޯޓު މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ޤަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފައިމިވަނީ 24...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެސްޓީއޯގެ ރ. މީދޫ އެޖެންޓަކީ ޑިފަރެންސް

އެސްޓީއޯގެ ރ. މީދޫ އެޖެންޓަކަށް ޑިފަރެންސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި އެރަށަކުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ