ކުޅިވަރު

މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި 2020: ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް!

'މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި 2020' ގެ ނަމުގައި ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ވަކިން ފުޓުސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ޒުވާނުންގެ ޓީމަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ މި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެންވަރު ދައްކާލުމަށްފަހު ޖިނާހު ވިކްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޓީމަށް!

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅުނު އަލީ ޖިނާހު، ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ޔޫތު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019: ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ގާގަނޑު އެފްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް!

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު ނިއު ޖެނެރޭޝަން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ ފެލްކަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީދޫ ކައުންސިލުން ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރ. މީދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކައުންސިލް ބަށި ޗެލެންޖް 2019"ގެ ނަމުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަން މީދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލާއި މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ފެށުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ތައާރަފްކުރުމާމެދު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހުލޫފާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމް ކުރާނެ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި 61 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ސާމާނު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނުތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ