ކުޅިވަރު

ރ. މީދޫ ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމް ކުރާނެ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި 61 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ސާމާނު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނުތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ