ރ. މީދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ނެޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ…

ރ. މީދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ނެޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ…