އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ރ، މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. 8 އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ ރޭގައެވެ. މި މުބާރާތުގައި...

ދުވާފަރު ކޭސް: މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

ދުވާފަރު ކޭސް: މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 3 ދަރިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށް، އަންހެން މީހާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑީޔާއިން މި...

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުވާފަރު ނިކުންނަނީ

ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ރ. ދުވާފަރުގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައިވާއިރު އެކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ދުވާފަރުގައި ހިނގާލުމެއް...

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވަނީ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު...

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުން އިންތިޒާމްކުރާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. "ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަ ރޭ" މި މަޢުޟޫއަށް ދެއްވާ...

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނާއިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނާއިފްގެ...

ދެވަނައެއް ނުވާ ސަޕޯޓަރުން އަޅުގަނޑާއެކު ތިބުމީ ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެއް: އަޝްފާޤު

ދެވަނައެއް ނުވާ ސަޕޯޓަރުން އަޅުގަނޑާއެކު ތިބުމީ ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެއް: އަޝްފާޤު

އޭޝިޔާގެ ފުޓުބޯޅަ މައި އިދާރާ އޭ.އެފް.ސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރެކެޓު ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އަލީ އަޝްފާޤު ދަތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަލީ އަޝްފާޤު ދިވެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ....

ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކު އަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއެކު އަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

ގިނަ ދިވެހިންތަކެއްގެ ވޯޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤު އޭ.އެފް.ސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އޭ.އެފް.ސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ހިތްގައިމު ގޯލްތަކުގެ މެދުގައި...

ޞަފްހާ 1 ގެ 16 1 2 16