ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް!

ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް އިންތިހާބުވެފައިވާއިރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ އަލީ ރަޝީދު އަދި މުޙައްމަދު ޝިހާމްއެވެ. އަންހެން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ރަޝީދާ އަބްދުﷲ އަދި މަރިޔަމް ސަޢީދާއެވެ.

ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް!
1 day ކުރިން
މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް!
1 day ކުރިން
މީދޫގެ 2 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށިން ކުރި ހޯދީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކެންޑިޑޭޓުން
1 day ކުރިން
މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
1 day ކުރިން
ޚަބަރު
މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
1 day ކުރިން
ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޞާދިގު!
1 day ކުރިން
އެމެރާލްޑް ރިޒޯޓުގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
1 day ކުރިން
އަންހެނުން ކޮމިޓީ: މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާވެސް ލިބިއްޖެ
1 day ކުރިން
ކުޅިވަރު
ގާގަނޑު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2020 ފަށައިފި
5 months ކުރިން
އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް: އަވަހަށް ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤަށް ވޯޓު ދެއްވާ!
5 months ކުރިން
މީދޫ ވޮލީބޯޅަ ފޯރި: ވަޅުޖެހިފަ އޮތް ވޮލީ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުން!
5 months ކުރިން
މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ މެޗެއް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ
6 months ކުރިން