Follow us on
މާލޭގެ ބޮޑު އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މާލޭގެ ބޮޑު އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެެއްޖެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުގެ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިމާރާތުގައެވެ. 8 ފަންގިފިލާގެ މި އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި ގުޅިގެން ކައިރި އިމާރާތުން މީހުން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެ އިމާރާތުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ހަދާފައިވާ ކެފޭއެއްގައިވެސް އަލިފާން ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ