Follow us on
ޤައުމު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް ރ. މީދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް މެމްބަރުން އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޤައުމު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށް ރ. މީދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް މެމްބަރުން މިއަދު ހަވީރު އެއްވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އެކިކަހަލަ ޝުޢޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ހިފައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އެއްވުމުގައި އެ މެމްބަރުންވަނީ މިސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ބުނެ އެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށާއި އިންޑިޔާއަށް ރާއްޖެ ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމުން ވަނީ މިއަދު މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އެއްވުންތައް ބާއްވާފައެވެ. އެ ޕާޓީން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންވެސް މިހާރުވަނީ ބަލަން ފަށާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ