Follow us on
ރ. އަނގޮޅިތީމު ވިލަރެސް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ފަރާތުން ޤުރުއާން މުބާރަތެއް ބާއްވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަނގޮޅިތީމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވިލަރެސް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ޤުރުއާން މުބާރަޔެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤުސަދުތަކަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި، ރީތިކޮށް ތަޖުވީދު މަޤުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުމާއި އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ރަށު ފެންވަރުގައި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ބައިވެރިން އުފެއްދުންކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޤުރުއާން ރީތިކޮށް ތަޖުވީދު މަޤަށް ކިޔެވުމުގެ މަޤުގައި ކުދިންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުމާއި ޤުރުއާންގެ އަހުލުވެރިންތަކެއް އުފެއްދުމަކީވެސް މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤުސަދެއްކަމަށް އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވިލަރެސް ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައެވެ. ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ތިން ދަރިވަރުން ހޮވާ އިނާމު ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ