Follow us on
ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 މީހަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު ދެމީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ 26 އޯގަސްޓު 2020 ގައި ނެގުނު 5 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 2 ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައިވާކަމަށާއި މިއާއެކު އެ ރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 5 އަށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ. ރ. ދުވާފަރުން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި ހައި ރިސްކް މީހަކު ވަނީ ބ. އޭދަފުށި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ރ. ދުވާފަރަކީ ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް 19 ގެ އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ރަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލި ބަޔަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާކަމަށް އެންގުމުން އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ