Follow us on
ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ރަސްމީ ވައިބަރ ގްރޫޕު މެދުވެރިކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެއްކަމަށެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 3 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. އެގޭގައި ތިން މީހުން ކަރަންޓީނުގައި ތިބިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ އެކަކު ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ