Follow us on
ރ. ކިނޮޅަހުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ކިނޮޅަހުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލައިފިއެވެ.

އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލާފައިވާކަން އެރަށު ހެލްތް ސެންޓަރުންވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ މަސައްކަތަށް އައިސްހުރި ބޭރު މީހެކެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތާއި ބައްދަލުވި މީހުން ހޯދުމަށް އެރަށުގައި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ފަށާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ