Follow us on
ރ. މަޑުއްވަރީ ދޯންޏަކުން ހުދަންބަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހޮވައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނިކުމެ އުޅުން ރ. މަޑުއްވަރީ ރަހުމަތު ދޯނީގެ މަސްވެރިން ހުދަންބަރެއްކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހޮވައިފިއެވެ.

“މަޑުއްވަރީ މަސްވެރިން” ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕޭޖަކުން ބުނެފައިވަނީ ހުދަންބަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެތީގައި 4 ކިލޯ އެބަހުރިކަމަށާއި އެ ދޯނީގެ މަސްވެރިންނަށް މި ފެނިފައިވަނީ މަޑުއްވަރީ ބޮއެގެ ބޭރުންނެވެ.

ހުދަންބަރަކީ މާވަހަރުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ބާވަތެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުން އެކި ދޯނިތަކުންވަނީ މާވަހަރު ހޮވާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ