Follow us on
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
| ސައްދާމު ޙުސައިން

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިނގުރައިދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެއްކޮށް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 4 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

މީގެކުރިން ވަނީ އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 ބިދޭސީއަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ