ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިނގުރައިދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެއްކޮށް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 4 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

މީގެކުރިން ވަނީ އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 ބިދޭސީއަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިއެވެ.