Follow us on
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ކޯވިޑް 19 ގެ އެކްޓިވް 3 ކޭސް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް 19 ޖެހިފައިވާ 32 މީހުން ރާއްޖޭގެ 19 ރަށެއްގައި މިވަގުތު އެބަތިބިކަމަށް އެޗް.އޯ.އީ.ސީން ބުނެފިއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 31 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި ރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި އިރު ހއ. ނާވައިދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތަށް އަންނަނީ ށ. ފުނަދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެކްޓިވް ކޭސްތައް މިވަގުތު ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރ. އަތޮޅުގެ ހަމައެކަނި ރަށަކީ ރ. ހުޅުދުއްފާރެވެ. އެރަށުންވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލޭން ރަށަށް އައިސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ތިން މީހުންނެވެ. އެ ތިން މީހުން މިހާރުވެސް ތިބީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައެވެ.

ރަށްރަށުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭޣައި ހިމެނެނީ 24 ދިވެހިންނާއި 8 ބިދޭސީންނެވެ. މީގެ ކުރިން ރ. އިނގުރައިދޫއިންނާއި ރ. ދުވާފަރުންވެސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ބަޔަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭން ކޯވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5000 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު 24 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު 41 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ނިޔާވި އެންމެ ޒުވާން މީހާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ