Follow us on
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒުންވަނީ މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 2 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރ. ދުވާފަރުންނާއި ރ. އިނގުރައިދޫއިންވެސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ