ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ރަށަކުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ 110 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރު މުނީޒްއެވެ.

މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ އުނގޫފާރުގެ ގިނަ ބަޔަކު މުބާރާތް އެރަށުގައި ބޭއްވުމަސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާތީކަމަށް މުނީޒް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވިއިރު، ބައެއް މެޗުތަކުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާ ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަހެއް އަދި ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ރަށްތަކަކަކީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ދުވާފަރު، އިނގުރައިދޫ، މީދޫ، އަލިފުށި، އުނގޫފާރު، އިންނަމާދޫ، މަޑުއްވަރީ އަދި ރަސްމާދޫއިންނެވެ.

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.