Follow us on
ރ. މީދޫގައި މިއަދު ނިޔާވި މީހާގެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓާ މިއަދު ނިޔާވި މީހާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެމީޙާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާއްމު އުސޫލުންކަމަށެވެ.

އަދި އާއްމު އުސޫލުން ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭއިންވެސް ވަނީ މިހާރު ދީފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ