Follow us on
އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގ އިން ނަގައިފި
| ސައްދާމު ޙުސައިން

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން މާލެ ފޮނުވާލި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލުމަށް ފަހު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައިވާގޮތުން މިރޭ 19:25 އިން ފެށިގެން އުނގޫފާރުގެ މޮނިޓަރިންގ ވަނީ އުވާލެވިފައިއެވެ.

އެޗް. ޕީ. އޭ އިން އުނގޫފާރުގެ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން މާލެ ފޮނުވާލި ބަލި މީހާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނިމުމުން ކަމަށް އެފަރާތުން ހާމަކުރެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ