Follow us on
މާދަމާ ރޯދަ ހިފައި 2 އަހަރުގެ ފާފަ ފުހެލަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަމަކީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުން އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުން އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމެވެ. އަބޫޤަތާދާ  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. “صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله،والسنة التي بعده”[1] 

މާނައީ: “ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާއި އަންނަންއޮތް އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނޭ ރޯދައެއް ކަމުގައި ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އުންމީދު ކުރައްވަމެވެ.”

އަދިވެސް އެދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. “يكفر السنة الماضية والباقية” [2]

މާނައީ: “(އެދުވަހުގެ ރޯދައަކީ) ވޭތިވެދިޔަ އަހަރާއި އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ (ފާފައިގެ) ކައްފާރާއެވެ.”

ދި ސަލަފިއްޔާ އިން ނަކަލު ކުރެވިފައި..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ