Follow us on
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ. އަތޮޅުން ޅ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓު އޮފީހުން ހއ. އަތޮޅުން ޅ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:15 އިން ރޭގަނޑު 21:00 އާއި ހަމައަށެވެ. މެޓު އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށްވެސް ލަފާ ކުރެވޭކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްކޮށް އޮތުމަށްފަހު ފާއިތުވެދިޔަ ދެތިން ދުވަހު އުތުރުގެ ރަށްތަކަށްވަނީ މޫސުން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ