Follow us on
މިފަހަރުވެސް ރ. ކިނޮޅަހުގައި މައިދާނުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދުވެސް ރ. ކިނޮޅަހުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި މައިދާނުގައި ކުރާ ގޮތަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިފަހަރުވެސް ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައިކަމަށާއި، ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދުރުވާއިރު މާސްކް އަޅުއްވައިގެން ދުރުވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

މައިދާނުގައި ފިރިހެނުންގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށްވެސް ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެކަމަށް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މޫސުން ތަންނުދޭނަމަ ކިނޮޅަހުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމެޖެހިފައިވަނީ މަސްޖިދުއް އިސްމާޢީލްގައެވެ. މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ ޖުލައި 31 ވާ ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  1. ހަމިއްޓޭ

    ކިނޮޅަހާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރާތި