Follow us on
ރ. މަޑުއްވަރީ އައްޔޫޤް ޖަމްޢިއްޔާއިން ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މަދަޙަ މުބާރަތެއް ބާއްވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މަޑުއްވަރީ ‘އައްޔޫޤް’ ޖަމްޢިއްޔާއިން މުޅި ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް މަދަޙަ މުބާރަތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ގޮތްޕަކަށް ބަހާލައިގެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖޫނިއަރ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ 9 އަހަރާއި 10 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއާއި 11 އަހަރާއި 12 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއެވެ.

ސީނިއަރ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ 13 އަހަރާއި 14 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ، 15 އަހަރާއި 16 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ އަދި 17 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއިންނާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން އަދި މުބާރާތަށް ދަޢުވަތުދެވޭ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ލިބެން ހުންްނާނެކަމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނެއެެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެއިލް (ayyooq2014@gmail.com) އަށް ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަށް ފޯމު ހުށައެޅުއްވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދެއެވެ.

މި މުބާރާތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރިލިޖަސް ކޯރޑީނޭޓަރ ޢާއިޝަތު ޝައުޝަން 9665883 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ