Follow us on
ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ބަންދުގައި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޖުލައި 26 އާއި މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން އަންނަ ބޮޑު ބަންދުގައި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދަމު 00:00  އާއި ހަމައަށް އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 ޖުލައި. 27 ޖުލައި، 29 ޖުލައި އަދި 01  އޯގަސްޓުގައެވެ. 26 ޖުލައި، 28 ޖުލައި، 30 ޖުލައި، 31 ޖުލައި، އަދި އޯގަސްޓު 2 އަދި 3 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުދިން ކިރުމާއި ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 ޖުލައި، 27 ޖުލައި، 29 ޖުލައި އަދި 01 އޮގަސްޓު މި ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 10:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ