މީދޫ ކައުންސިލުން އަރުވާ ނޫރާނީ އެވޯޑު 13 ފަރާތަކަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ނޫރާނީ އެވޯޑަކީ ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކިއެކި ވަނަތައް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އަރުވާ ހާއްސަ އެވޯޑެކެވެ. ރޭ މި އެވޯޑު ހާސިލްކުރި ފަރާތްތަކަކީ

  • ހުސައިން ރަޝީދު (ޗާންދަނީގެ)
  • އަބްދުލް ރައްޒާޤު އީސާ (އަންބަރީގެ)
  • އަބްދުލް ޢަފޫރު (ދޫރެސް)
  • ޢަލީ އަރަފާތު (ޕޫލްރަސަމް)
  • ދީމާ ޙުސައިން އަފީފް (ބަހާރުގެ)
  • އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބުލެކް)
  • އަޙްމަދު ޞަބާހު (ނޫވިލާގެ)
  • އަމާލް ނަޖީބް (ވަރަ)
  • ޤުލިސްތާން އީސާ (ދޭލިޔާގެ)
  • ޔުމްނާ އަފީފް (ބަހާރުގެ)
  • ނުރާ އަފީފް (ބަހާރުގެ)
  • ނަޢީމާ އަޙްމަދު (ރާޒް)
  • ޙައިފާ ހުސައިން (މިޔަރެން)

މީގެ އިތުރުން 2022 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ޖީސީ އޯލެވެލްގެ އެކި ވަނަތައް ހޯދި ނުވަ ދަރިވަރަކަސް ވަނީ ނޫރާނީ ފިލާ އަރުވާފައެވެ. އެ ދަރިވަރުންނަކީ

 • ނަބާހާ ނާސިރު (މަހިދޫ)
 • އަޙުމަދު ނާޢިމް (މެންޝަން)
 • ސަމްޙާ އަޙްމަދު (ޕެނަމާ)
 • ސަންމާޙް ސަޢީދު (ސީނު)
 • ރާއިފް ސަޢީދު (ދެރަހަ)
 • ނާހިޔާ ނަޖީބް (ވަރަ)
 • ޝައުފާ ޢަލީ (ހެލެގެލި)
 • ޝާނީ ޝަރީފް (އަންބަރީގެ)
 • ޒީން ފިރާޤް އަލީ (ރާޒް)

ރޭ މީދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެވޯޑު އަރުވާފައެވެ.