Follow us on
މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު އެމް.ޓީން ލައިވް ކުރަނީ!
| އަޙްމަދު އަނަސް ޙަބީބް

މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިރޭ 10:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތަންގަނޑު އެފްސީ އަދި އެފްސީ ޒިލިއަންސްއެވެ. ތަންގަނޑު އެފްސީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގައި އެމް ކޮކޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ޒިލިއަންސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ލިންކޭޖް ބުރަދާސްއާއި ވާދަކޮށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ޖުމްލަ 6 ޓީމެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ