Follow us on
މީދޫއިން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލްއެއް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އޯގަސްޓު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރ. މީދޫއިން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ، މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތް ރ. ދުވާފަރުން ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާއެކު މީދޫއަށް އައި ފަރާތެކެވެ.

އެ ފަރާތުގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމުންނެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ