Follow us on
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ދަރިވަރުން އޯލެވެލް ޤައުމީ ގަދަ 10 އަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަތޮޅު ތަަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ދަރިވަރުން އޯލެވެލް ގަދަ 10 ގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މެއި/ޖޫންގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިމްތިހާނުން ގައުމީ ގަދަ 10 އަށް ގޮސްފައިވަނީ، އަޙްމަދު ނާއިމް، ނަބާހާ ނާސިރު އަދި ސަމްހާ އަޙްމަދުއެވެ.

އަޙްމަދު ނާއިމް 7 ވަނަ އަށް ގޮސްފައިވާއިރު ނަބާހާ ނާސިރު ގޮސްފައިވަނީ 9 ވަނައަށެވެ. އަދި ސަމްހާ އަޙްމަދު ވަނީ 10 ވަނަ އަށް ގޮސްފައިއެވެ.

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަޙްމަދު ނަޢީމް ވިދާޅުވީ، އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ކުދިންގެ ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ