Follow us on
ރ. އުނގޫފާރަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. އުނގޫފާރަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ