Follow us on
ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން މިރޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއީ އަލަށް ހަވާލުވި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީޓިން ލިންކު:
https://meet.google.com/dav-uuvp-njr

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ