Follow us on
ކޯވިޑް ބަލީގައި ދުވާފަރުން 4 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް ބަލީގައި ރ. ދުވާފަރުން 4 ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްވަނީ އެކަން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ