Follow us on
މަސް ދުވަސް ފަހުން މިއަދު ރ. މީދޫގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ހުޅުވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. މީދޫގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މިއަދު ދަނޑުތައް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދަނޑުތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކޯވިޑް 19 އަށް 4 މީހަކު ފައްސިވެ ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި 1 މަސް ދުވަސް ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ މިއަދު ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގާފައެވެ.

ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިން ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެދެއެވެ. އެގޮތުން ދަނޑަށް ކުޅު ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުވުމަ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ