Follow us on
ކަރަންޓީނުގެ 14 ދުވަސް ފުރިހަމަކޮށް ޓެސްޓުކުރި ބިދޭަސީއެއް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، ކޯވިޑަށް ފައްސިވެފައިވަނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކޮށް ޓެސްޓުކުރި ބިދޭސީއެއް ކަމަށާއި މި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ކޮންޓެކްޓެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ރ. މީދޫއިން ކޯވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނައިތާ 1 މަސް ދުވަސް ފަހުން މިއަދު ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގާފައެވެ.

މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނެގިއިރު ރަށުގައި ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދަކީ 5 އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ