Follow us on
ރ. މީދޫ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫއިން ކޯވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލީތާ 1 މަސް ދުވަސް ފަހުން، ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން މިއަދު ނަގައިފިއެވެ.

މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގާފައިވާއިރު މިވަގުތު ރަށުގައި ކޯވިޑް ޖެހިފައި ތިބީ އެންމެ 4 މީހުންނެވެ.

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނަގާފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ 50 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާ ގޮތަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ