Follow us on
10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ 10 ޖަމްޢިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކުރާ ގޮތަށް ބާއްވާ މި ދަރުސްގެ މަޢުޟޫއުއަކީ ‘ފުރުސަތަކަށްފަހު ފުރުސަތެއް’ މިއެވެ. މި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 9:00 ގައެވެ.

މި ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް، އުއްމީދު، ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ، އިލްމް.އެމްވީ، ބިނާ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް މަދަދު، ބޭސް ފައުންޑޭޝަން، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ރިސާލާ، ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޤަލަމް، އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ސޯޝަލް އެވަރނަސް އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ