Follow us on
ރ. މީދޫއިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫއިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މިކަން މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ