Follow us on
ކޯވިޑު ބަލީގައި ރ. ދުވާފަރުން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑު ބަލީގައި ރ. ދުވާފަރުން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ހަކީމް ވަނީ، މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިއީ ދުވާފަރުގައި ކޯވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި ފުރަތަމަ ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް އެ ރަށުން ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު ދެ މީހަކު މީގެ ކުރިން ވަނީ ފެސިލިޓީގައި ނިޔާވެފައެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ