Follow us on
ރ. ދުވާފަރުން ކޯވިޑް ބަލީގައި 2 ވަނަ މަރު!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރުން ކޯވިޑް ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ބ. އޭދަފުށި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ އުމުރުން 91 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ދުވާފަރު މީހަކުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ދުވާފަރުގައި ކޯވިޑް ފެތުރެމުންދާއިރު މިހާތަނަށް 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ