Follow us on
ރ. ވާދޫ ފަޅުތެރެއަށް މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ދިޔަވެ ރ. ވާދޫ ފަޅުތެއަށް އަޑިއަށްދާތީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

‘ވާދޫ ޓައިމްސް’ގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދޯނި ދިޔަވާން ފަށާފައިވަނީ ރ. އަނގޮޅިތީމުން ނިކުންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދޯންޏަށް ލިބިގެން ދިޔަ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. އެ ދޯނި ދިޔަވުން އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭތީ އެ ދޯނީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިމެންތި ގޯންޏާއި ހިލަ ގޯނިތައް ވަނީ މިހާރު އެ ރަށުގެ ޖެޓީއަށް ބާލާފައެވެ.

އެ ދޯނި އަދިވެސް ދިޔަވަމުން ދާތީ ޕެޗު އަޅައިގެން ދޯނި ދިޔަވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ