Follow us on
ރ. މީދޫއިން އިތުރު 5 މީހުން ފައްސިވެ އެކްޓިވް ކޭސް 25 އަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫއިން އިތުރު 5 މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފައްސިވި މީހުންނާއެކު އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 25 އަށް އަރާފައެވެ.

އަލަށް ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުލައި 3 ގައި ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލްއަކާއި ޖުލައި 4 ގައި ނެގި ފުލޫ 6 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ފައްސިވި 4 ސާމްޕަލްއެކެވެ.

ޖުލައި 4 ގައި ޖުމްލަ 15 ސާމްޕަލްއެއް ނަގާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 6 މީހެއްގެ ސާމްޕަލްއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ރިލީޒް 3 ސާމްޕަލް އަދި ފުލޫ 6 ސާމްޕަލްއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ފުލޫ 4 ސާމްޕަލް ފިޔަވާ ބާކީ 11 ސާމްޕަލް ވަނީ ނައްސިވެފައިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ