Follow us on
ރ. މީދޫއިން އިތުރު 6 މީހުން ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫއިން އިތުރު 6 މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، މިއަދު ފައްސިވެފައިވަނީ ކުރިން ފައްސިވެފައިވާ ހަޒާރު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ގާތުން ބައްދަލުވި 5 މީހަކާއި ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ޓެސްޓުކުރި 1 ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަޒާރު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ގާތުން ބައްދަލުވި 6 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނައްސިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ