Follow us on
ރ. މީދޫ މޮނިިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލައިފިއެވެ.

ރ. މީދޫ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށްލާފައި މިވަނީ ޢަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓުކުރި ހަޒާރު ބޯޓުގެ 4 ފަޅުވެރިއަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ