Follow us on
ރ. ދުވާފަރުގައި 24 ގަޑިއިރަށް ކާފިއު ހިންގަނީ.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރ. ދުވާފަރުގައި 24 ގަޑިއިރަށް ކާފިއު ހިންގަން ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ