Follow us on
އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައިފިއެވެ.

މި ފިޔަވަޅަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައިވާ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ