Follow us on
ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން ނެގުމަށް މިއަދު ހަވީރު 100 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެއަމުށް ނަގަން ޖެހޭ 100 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް މިއަދު ހަވީރު ނަގާނެކަމަށް މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، މިއަދު ހަވީރު ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސާމްޕަލް ނެގުމަށް 5 ޓީމެއް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިހެން މީދޫ މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ