Follow us on
ރ. މީދޫއިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ކޯވިޑު 19 ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 6 ޖޫންގައި ނެގި 59 ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބުނު 53 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނައްސިވެފައެވެ. އަދި 5 ސާމްޕަލްއެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރ. މީދޫ މިވަގުތުވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ