Follow us on
ރ. ފައިނު މޮނިޓަރިނގ އަށް ލައިފި
| ސައްދާމު ޙުސައިން

2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރ. ފައިނު މޮނިޓަރިންގ އަށްލައިފިއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެރަށުން ނެގި 2 ފުލޫ ސާންޕަލްއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ރ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށެއްވަނީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައިއެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ